De st. Petrus

De dorpsnaam Tsjerkwert betekent een kerk op een hoogte gebouwd nl. een werd of terp.

In 1100 moet de eerste kerk al gebouwd zijn. Deze werd de Sint Petruskerk genoemd. De kerk was gebouwd van tufsteen. Deze steen kwam helemaal uit het Eiffelgebergte. Het was zeer duur bouwmateriaal omdat het van zover moest worden aangevoerd. Later werd de kerk afgebroekn om de dure steen te kunnen verkopen. Er werd een kerk van 'oude friezen' weer opgebouwd. Volgens oude kerkrekeningen werd er in 1632 een klokkestoel gebouwd. In 1641 komt men bijelkaar om een plan te maken hoe de kerk te redden daar zij zeer bouwvallig was. De kerk werd kleiner gemaakt. De klokkestoel is in 1830 afgebroken, de kerk kreeg een koepel.

NR041   Oude kerk met Klokkestoel Een tekening ven Stellingwerf.De Ned.Herv. Kerk van Tjerkwerd in 1723. In 1642 was de kerk kleiner gemaakt , en kwam er een klokkestoel, die van uit kerk kon worden bediend. In 1830 is de klokkestoel weer afgebroken. Toen kreeg de kerk een koepel, waarin de klok een plaatsje vond. Maar waar is de andere klok gebleven.???NR029 De Herv. Pastorie van voor 1888. en de kerk met koepelDe Herv. Pastorie van voor 1888. De Herv. Pastorie van voor 1888. Nog ten tijde van Ds. Schaaf. Rechts de kerktoren nog met een koepel, welke is ofgebroken in 1888, om plaats te maken voor een nieuwe toren. Onder de bomen rechts, Ds Schaaf, in het midden zijn dochter, en daar naast zijn Vrouw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kerk1650Detail van de kerk en Waltastate uit een kaart van 1650

NR164aDe kerk met de koepelDeze koepel is in 1888 vervangen door de huidige toren.
De klok in de toren is van 1604 en gemaakt door Gregorius Hall. In de tweede wereld oorlog is de klok meegenomen door de duitsers, maar later weer in oude staat teruggevonden. In de klok staan de namen van de beheerders van de kerkelijke bezittingen gegrafeerd: Ulbe Buwalda, Homme Hoytema, Obbe Baukers, Ulke Wybes, Wilbrands. (Voor meer gegevens over de klok klik hier)
 

Zr. Agatha uit Delft van de Praemonstratenser orde, had geen weerstand tegen de zonde van de wereld. Zij kreeg berouw en vroeg als gunst een kluis te mogen bouwen tegen de kerk van tjerkwerd, die dan dichtgemetseld werd. Een opening naar de kerk toe om de sacramenten te keunnen ontvangen en een opening naar naar buiten om de noodzakelijke contacten met de buitenwereld te kunnen onderhouden. Zij heeft er tot haar dood ingezeten.

In 1533 werd Wybrandt Sieurdts van Tjerkwerd veroordeeld omdat hij wat betreft de Roomse eredienst andere gedachten had dan goedgekeurd werd. Hij kreeg een mild vonnis: Hij moest in Leeuwarden in een Processie meelopen, dan een jaar niet in Wunseradiel komen, terwijl hij een jaar lang trouw naar de kerk moest komen, plus 50 gulden boete.

 

 

 

 

 

 

NR031 Ned. Herv. pastorie, nog met tuinhuisje, nog voor de verbouwing.

 Een aansichtkaart uit 1930.

 NR035 Een aansichtkaart uit � 1930.Een aansichtkaart uit 1930. Ned. Herv. pastorie, nog met tuinhuisje na de verbouwing verwijderd.
 NR043 Luchtfoto van het rondje Kerk in 1950Luchtfoto van het rondje Kerk in 1950. Aansichtkaart, je kon hem kopen bij Johannes Deelstra, kruidenier in de Kerkstraat.
NR044 Muursteen aan de torenMuursteen aan de toren van de Herv. Kerk te Tjerkwerd. Geplaatst bij de bouw van de toren in 1888.

NR040

Foto uit de "Fryske Groun" van 1930-35. Herv. kerk, rechts "De Harmonie, en links het " Heechhus". Mensen onbekend

NR045 Interieur van de Kerk. Met nog banken in het midden.Aansichtkaart van 1950 Interieur van de Kerk. Met nog banken in het midden.