50 Grafsteen

Grafsteen nr:

Grafsteen 50... predikant te ... gebooren te Wons ... 1745 en in den ... Tierkwert den 24 [november 1753 en] is alhier begraven

 Geertuida is de dochter van dominee Arnoldus Nieuwenhuis. Zij is geboren op 5-9-1745 te Wons, en overleden op 24-11-1753 te Tjerkwerd. 8 jaar oud.
Arnoldus Nieuwenhuis was predikant in Tjerkwerd van 1747 tot 1770, daarvoor van 1740 tot 1747 te Wons. Tjerkwerd was zijn tweede standplaats.
De moeder van Geertruida wordt niet genoemd in de doopboek van Wons en Tjerkwerd. Ds. Arnoldus Nieuwenhuis was op 8-2-1743 getrouwd in Harlingen met Grytie Jans Deketh afkomstig van Harlingen. Grytie Jans Deketh is dan hoogstwaarschijnlijk de moeder van Geertruida.
Ds. Nieuwenhuis hertrouwd in 24-9-1780 te Winsum met Elisabeth Sybma. Zij is geboren in Minnertsga.
Na Tjerkwerd ging hij naar Winsum. Werd emeritus in April 1796 en is te Baard overleden op 19 October 1798 ruim 79 jaren.