46 Grafsteen

Grafsteen nr:46 Bauke Gerlsma + Haye Haitsma

Grafsteen 46

Anno 1752 den 1 october is overleden Bauke Gerlsma in leeven ontvanger van dorpe Tierkwert dykgraaf van de Imswolder Hem etc. oud 30 iaaren 5 maanden ende leidt hier begraven in hope van een zalige opstandinge

Den 28 april 1805 overleed te Tjerkwerd de wel edel gestrenge heer Haije Haitsma geboren te Franeker den 11 october 1724

2 Personen:

1. Gerlsma, Bauke Sikkes Hij was dijkgraaf; belastingontvanger; kerkvoogd

 

2. Haitsma, Haaie Johannes zoon van Johannes Haaies, schoenmaker en Anna Marie Ennama  gehuwd met Gerlsma, Grietje Tjepkes zie grafsteen 39 Grietje was de oudere zuster van Gerlsma, Bauke (1)
Haye was koopman en leerlooier te Franeker.