45 Grafsteen

Grafsteen nr:45 Focco Teyens

Grafsteen 45

Ao 1644 den 30 aprilis is [in den h]eere gerust de godtsaligen en ... rde Focco Teyens dienaer des G...cke woorts in Tzierckwert en ... r begraven

F wapen T

 

Teyens, Fokke Teijens van * in 1593 +30-4-1644
Studeerde voor Dominee in 1610 te Franeker
Was hier van 1626 tot 1644 Predikant

Is beroepen van Twijzel geapprobeerd op 4 september 1626 overleden op 30 april 1644.

2 keer getrouwd:
  1.  Hommius, Ietje Fetses Idtie Fetses Hommius is geboren ca 1593 en ovl op 27 okt 1631 Zie grafsteen nr( )
  2. Tjaerdtke Attesdr (V)