35 Grafsteen

Grafsteen nr:35 Eelke Doeklis

Grafsteen 35W B ?

Kopje links boven  Kopje links boven 
Kopje links onder Kopje rechts onder

Ao 1624

Ao 1700 den 21 december is in de heere gerust de eersamen Meinte Kempes out int 18 iaer en leit hier begraven

Den 2 mey 1714 is gesturven die eerbare Eelke Doeklis out int 63 iaar en leit alhier begraven

Randschrift rondom weggekrapt

  1. Meinte Keimpes gehuwd met Eelke Doekeles(2)
  2. Eelke Doekeles Zij trouwd na het overlijden van Obe Gerrijts Yntema,  met Keimpe Meintes.(1)