33 Grafsteen

Grafsteen nr: 33 Siep Gatses Wigmana

Grafsteen 33Anno 1668 den 9 april is in den heere gerust de eerbare Siep Gatses Wigmana de

4 evangelisten op de hoekpunten van de steen
33aMarcus Kopje RechtsbovenMatheus
kopje links onderLucas ? 33dJohannes ?

huisvrou van Sicke Ians Intema out int 36 iaer en leit hier begrave

De Hyisvrou van Sicke Jans Yntema out int 36 jaer en leit hier begraven.

 

 2 Personen:

1 Wigmana, Siep Gatses gehuwd met Yntema, Sikke Jans(2)
2 Yntema, Sikke Jans  gehuwd met Wigmana, Siep Gatses(1)