30 Grafsteen

Grafsteen nr:30 Walsweer

Grafsteen 30

Anno 1678 den 17 iulius is in den heere gerust de eerwaerde en godtsalige en welgeleerde d Abrahamus Walsweer in leven praedicant tot Tierckwart en Dedgum out 74 iaere en leit hier begrave

Anno 1654 den 7 marty is in de heere gerust d eerbare em godtsalige Antie Christophori echte wyf van d Abrahamus Walsweer out 47 iaere en leit ier met 2 kindere begrave

 

Abraham was in 1623 theologisch student in Franeker.
Predikant te Idsegahuizen van 1631 - 1645;
Hij is begraven in de kerk van Tjerkwerd, met zijn vrouw, en 2 kinderen in graf onder de avondsmaaltafel.
Had twee broers Domenicus (Deinum) en Matthias (Exmorra) die ook Dominee waren.