26 Grafsteen

Grafsteen nr: 26 Janneke Eekoma

Grafsteen 26

 

Anno 1752 den 17 may is in de heere gerust de eerbaare Janneke Eekoma in leven huysvrouw van Dirk Banga mr tinnegieter tot Sneek oud int 67 jaar en leidt alhier begraven.

Ecoma, Janneke Jacobs gehuwd in1729 met Banga, Dirk Hendriks. Niet bekend waarom zij in Tjerkwerd begraven is.

Sneek, huwelijken 1729
Vermelding: Ondertrouw op 29 oktober 1729
Man : Dirk Hendriks Banga afkomstig van Sneek
Vrouw : Janneke Jacobs Ecoma afkomstig van Sneek
Sneek, huwelijken 1753
Vermelding: Ondertrouw op 3 februari 1753
Man : Dirk Banga afkomstig van Sneek
Vrouw : Clara Minnis Beisma afkomstig van Leeuwarden
Opmerking : hij is mr. tinnegieter