24 Grafsteen

Grafsteen nr:24 Sibolt Tiaert S Buwalda en Tjaerd Rencks Baerda

Grafsteen 24

A 1614 de 7 april sterf den eersamen Sibolt Tiaert z Bualde en leidt h begrave

Ao 1671 den 5 iulij is in den heere gerust den eersamen Tjaard Riencks Baerdt out int 74 iaer ende leit alhier begraven

 

 

er liggen 2 personen in dit graf:

  1. Buwalda, Siebout Tjeerds 
    Siebout zijn vader, Tyaerdt Sybolts Buwalda, was eigenaar van Stem 26 (=Himdyk 7 Obblema state)
    Zijn moerder,Syurdtke Wlbets Rispens, was eigenaresse Sate "Osingahuis" en "de Fennen", en geboren te Oosterend.
    Hun kind Auck trouwd met Rienck Sijbes Baerdt. (zie hieronder)
  2. Baard, Tjeerd Rienks  zoon van Rienk Siebes Baard en Aukje Siebouts Buwalda. (Zij is een dochter van Siebout Tjeerds Buwalda)  (1)