18 Grafsteen

Grafsteen nr: 18 Ds. Jacobus Ecoma

Grafsteen 18

Anno 1745 den 19 Maert
is in den Heere gerust
den Eerw. Ds. Jacobus
Ecoma oudt 90 jaar min
2 daagen naadat hy bina
60 jaren het H: Predik
ampt alhier te Tierk
wert en Degum getrou
bediend hadde en leidt
alhier begraven.
 
 
 
Ds. Jacobus Ecoma was Predikant in  Tjerkwerd van 1685 tot 1745 (60 Jaar!) zie predikanten in Tjerkwerd
Geboren te Harlingen, is als kandidaat geapprobeerd den 2 November, in 1625 genomineerd tot veldprediker, en overleden aan kanker aan den lip den 19 April 1745, in den ouderdom van 90 jaren min 2 dagen.
Zijn zoon is als predikant te Oosterhout overleden in 1754, en zijn kleinzoon Jac. Joh. overleed te Made en Drimmelen in 1772.
 
Gehuwd met Grietje Napius.Ze kregen 7 kinderen, allemaal geboren in Tjerkwerd