4 Monument

E. RUDERIBUS. MAUSOLEI.

Tekst Monument

 E. RUDERIBUS. MAUSOLEI.
VALERII. FRANCISCI. A. CAMMINGA.
ET. CONIUCIS.
RIXTAE. A. DONIA
NEC. NON. EORUM. FILII.
FRANCISCI. DUCONIS. CAMMINGA
EIUSQUE.  FILIAE.
EBELLAE.  DONONEAE.
IN. HOC. TEMPLO. EXSTRUCTI.
ANNO. MDCLXVI.
SED. IAM. RUINAM. MINITANTIS.
HOCCE. MONUMENTUM. PONI.
CURAVERUNT.
TEMPLI. TIECWERDIENSIS.  PRAESTITES.
ANNO. MDCCCIX
 
 
 
Dit bord is geplaatst na de restauratie in 1808.
Gedeeltelijke vertaling tekst:
Uit de brokstukken van het praalgraf dat in dit godshuis werd opgericht in het jaar 1666, maar nu reeds een bouwval dreigde te worden, hebben de kerkvoogden van de kerk van Tjerkwerd voor de plaatsing van dit gedenkteken zorg gedragen in het jaar 1809