3 Monument

Fransiscus Duco van Cammingha

Fransiscus Duco van Cammingha

De Welgeboren en
Gestrengen Heer Franciscus
Duco van Kamminga in
leven Vry en erffheer
van Amelandt en de
Grietman over
Menaldumadeel etc.
oft int 27 jaer obyt
den 11 en November 1680.
 

Geboren in 1653 te Tjerkwerd en overleden op 11-11-1680 te Tjerkwerd.

Het loden schild is afkomstig van de kist uit het graf onder het monument.