6 Monument

Rixt van Donia

Rixt van DoniaBuste RixtWapen Donia

Vrou Rixt van Donia

Douariere van Camminga

in leven vry end Erffrou

van Amelandt

old int 61 jaer obyt

den 26 january 1681

 

Rixt van Donia geboren in 1620 overleden op 26-1-1681 te Tjerkwerd.

Watse van Cammingha en Rixt van Donia woonden op het Walta-slot en waren erf heer en erf vrouwe van Ameland. Ameland was eeuwenlang in handen van de familie Cammingha.