2 Monument

Watse van Cammingha

Watse van CammighaBuste WatzeWapen Cammingha

 

 

 

 

 

 

 

Valerius Franciscus van Camminga vry  en de Erffheer op de

Heerlyckheit van Amelandt out int 66 jaer  

Obyt den 19 November 1668

 

 

Watse (of Valerius. De namen werden vaak ge-latiniseerd) was geboren in 1603 op Ameland. Hij stierf op 19-11-1668 in Tjerkwerd. 

Watse van Cammingha en Rixt van Donia woonden op het Walta-slot en waren erf heer en erf vrouwe van Ameland. Ameland was eeuwenlang in handen van de familie Cammingha.