1 Monument

Het monument van de familie Cammingha.

MonumentHet monument is gemaakt in 1666. Het stond hoogstwaarschijnlijk eerst op een andere plaats, maar waar is onbekend.  Pas in 1809 is het hier tegen de achtermuur geplaatst,eerst jarenlang achter de hoge kerkbanken aan het zicht onttrokken. Sinds deze banken zijn verwijderd trekt het de volle aandacht als je de kerk binnen komt. Het monument bestaat uit wit en zwart marmer, kalksteen en Engels albast. Het is een van de weinige zeventiende-eeuwse praalgraven die Friesland rijk is. Het vier meter brede, bijna drie meter hoge monument is rijk versierd met doodshoofden, zandlopers en andere symbolen van vergangelijkheid, wapenschilden, engelenbeeldjes, alles rond marmeren bustes van Watse van Camminga en zijn vrouw Rixt van Donia.

Onder het monument bevind zich een manshoge grafkelder met daarin de stoffelijke resten van de Watse van Cammingha, zijn vrouw Rixt van Donia en hun kinderen Duco en Ebella. 

In 2004 is het grondig gerestaureerd.

waltaslot
Watse en Rixt woonden op het Waltaslot en waren erf heer en erf vrouwe van Ameland. Ameland was eeuwenlang in handen van de familie Cammingha.

De vroege dood van hun kinderen was aanleiding om dit groot grafmonument in de kerk te Tjerkwerd op te richten.
in 1808 lezen we in de Leeuwarder Courant: "Daar de graftombe in het kerkchoor te Tjerkwerd, die te gissen uit de overblijfselen der wapens daarop in 1796 overgelaten, tot de familie Camminga of Donia heeft behoord, geheel vervallen is en dreigt in te storten, worden rechthebbenden opgeroepen om zich aan te melden tot herstel, daar anders tot amoveering zal worden overgegaan."

Na hun overlijden kwam het Walta-slot in handen van de Hohenlandsbergers, en kwam Ameland na verloop van tijd in handen van de Nassau's. De Hohenlandsbergers hadden weinig belang bij Ameland en boden het de stadhouder Johan Willem Friso aan. De 170.000 carolusguldens mocht in drie termijnen worden betaald. In klinkende gelde, contant in het handje. Zo is Koningin Beatrix nog steeds Vrijvrouwe van Ameland!

 

   putti links putti Rechts
ZandloperZandloper   vaas met rookpluim - zandloper - vaas met bloemenvaas met rookpluim - zandloper - vaas met bloeme
De op zijn kant liggende zandloper symboliseert het einde van de tijd (gemaakt van engels albast). Links van de zandloper: een vaas met rookpluim wat de vergankelijkheid nsymboliseert. Daarboven een putti met een vaas met bloemen. Rechts van de zandloper: een vaas met bloemen; symboliseert de rijkdom. Daarboven een putti met een vaas met een rookpluim.
 
 
 
 
  Zie ook Watse van Cammingha, Rixt van Donia, hun kinderen Franciscus Duco en Ebella Dodonea.  Genealogie pagina

 

Huwelijk 1
gehuwd op 12-05-1648 te Beetgum akte 501
5585 Valerius Franciscus Cammingha (M)
* 00-00-1603 te Ameland.??
† 19-11-1668 te Tjerkwerd
5586 Rixt van Donia (V)
* 00-00-1620 te ??
† 26-01-1681 te Tjerkwerd
 Kinderen:  
2803 Bieuwke van Cammingha (V)* ??-??-1650 te ???
10923 Frans van Camingha (M)* ??-??-165? te ??
5587 Franciscus Duco van Camminga (M)* 00-00-1653 te Tjerkwerd ??
5588 Ebella Dodonea van Camminga (V)* ??-??-1655 te Tjerkwerd ??