Tsjerkwert
 In dit menu vindt u informatie over mijn geboorte dorp Tsjerkwert (Tjerkwerd) .

Informatie over bewoners, huizen, personen, belastingen, enz.

Kijk ook op de site van Tsjerkwert

Subcategorieën

Grafstenen in de st.Petrus kerk in Tsjerkwert